Return to home page
Searching: Muskingum library catalog
Some OPAL libraries remain closed or are operating at reduced service levels. Materials from those libraries may not be requestable; requested items may take longer to arrive. Note that pickup procedures may differ between libraries. Please contact your library for new procedures, specific requests, or other assistance.
  Previous Record Previous Item Next Item Next Record
  Reviews, Summaries, etc...
EBOOK
Author Meulengracht Sørensen, Preben.
Title Kapitler af nordens litteratur i oldtid og middelalder / Preben Meulengracht Sørensen ; redigeret af Judith Jesch og Jørgen Højgaard Jørgensen.
Imprint [Århus] : Aarhus Universitetsforlag, [2006]
©2006

Author Meulengracht Sørensen, Preben.
Subject Scandinavian literature -- History and criticism.
Alt Name Jesch, Judith, 1954-
Jørgensen, Jørgen Højgaard.
Description 1 online resource (303 pages :) : illustrations
polychrome rdacc
Note digitized 2010 HathiTrust Digital Library committed to preserve pda
Bibliography Note Includes bibliographical references (pages 284-293).
Access Use copy Restrictions unspecified star
Reproduction Electronic reproduction. [S.l.] : HathiTrust Digital Library, 2010.
System Details Master and use copy. Digital master created according to Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library Federation, December 2002. http://purl.oclc.org/DLF/benchrepro0212
Contents Omslag; Forside; Titelside; Kolofon; Indhold; Forord; Navne og citater; 1 Indledning; Noter; 2 Den mundtlige kultur; Digtning før skriften; Den skriftkulturelle misvisning; Den mundtlige tekst; Den mundtlige bevidsthed; Den vide horisont; Nogle metodiske principper; 3 Billeder; Billede og fortælling; Thor og Midgårdsormen; Sigurd Fafnersbane; Noter; 4 Runer; Fuþarken; Runernes oprindelse; Et mundtligt samfund med en skrift; Runernes funktion; Vikingetidens indskrifter; Runer som litteratur; Middelalderens runer; 5 Vikingetidens digtning; Eddadigte og skjaldedigte.
Det fællesgermanske bogstavrimDet bevarede og det tabte; Noter; 6 Eddadigtning; Eddadigtenes oprindelse; Eddadigtenes håndskrifter; Alder og oprindelse; Gudedigte; Kundskabsdigte; Episke digte; Heltedigte; Helge-digtene; Digte om Sigurds ungdom; Drabet på Sigurd; Kvinders digte; Gudrun og Atle; Gudruns sidste hævn; Noter; 7 Skjaldedigtning; Skjalden; Det farlige ord; Den bevarede digtning; Digttyper; Kunstdigtning; Billedsproget, kenning og heiti; Den flerdimensionale betydning; Skjaldens uddannelse; Skjaldedigtningens historie; Noter; 8 Middelalderen; Religionsskiftet.
Det officielle religionsskifteReligionsskifte som kulturskifte; Håndskreven litteratur; 9 Latinlitteratur; Legenden; Ælnoth; Krøniker; Noter; 10 Norrøn litteratur; Norrønt, norsk, islandsk; De islandske forudsætninger; Islændingenes oprindelse, historie og samfund; Note; 11 Helhedsperspektivet i den ældste litteratur; Íslendingabók; Landnámabók; Kristen tid og hedensk tid2; Noter; 12 Sagalitteratur; Ordet saga; Inddelingen af sagalitteraturen; Intertekstualitet og dekonstruktivisme; Sagaernes publikum; Hovedtræk i sagalitteraturens historie; Noter; 13 Kongesagaer; Sagaer om samtidige konger.
De første sagaer om den norske rigshistorieLegendariske sagaer om Olaf den Hellige og Olaf Tryggvason; Sturlungernes historieskrivning; Heimskringlas tilblivelse; Heimskringlas komposition og stil; Sagaer om danske konger; Orkneyinga saga og Færeyinga saga; Kompilationerne; Noter; 14 Islændingesagaer; Definition og terminologi; Islændingesagaernes oprindelse; Traditionalisme og modernisme; Datering og inddeling; Islændingesagaernes fortælleform; Fortælleren; Synsvinkler og vurderinger; Fortællingens dele; Komposition; Islændingesagaernes verden; Temaer og etik; Enkelte islændingesagaer.
Egils saga Skalla-GrímssonarSkjaldesagaer; Fóstbrœðra saga; Noter; 15 Sagaer om det fjerne; Historie og fiktion; Fornaldarsagaernes alder; Heroiske fornaldarsagaer; Noter; Bibliografier; Litteraturvejledning; Bibliografier; Opslagsværker; Historie og samfund; Mytologi og religionshistorie; Sprogene; Litteraturen; Udgaver; Let tilgængelige serier på originalsproget er:; Oversættelser; Øvrige publikationer der henvises til i denne bog; Publikationsliste.
Summary Håndskrifter, billeder og runesten fra vikingetiden og middelalderen er litterære og kunstneriske værker, men også historiske vidnesbyrd. Kapitler af Nordens litteratur i oldtid og middelalder rummer derfor både et katalog over digtningens mundtlige og skriftlige genrer i Nordens tidlige litteratur og en nøgle til epoken som sådan. Første del af bogen har fokus på vikingetidens eddadigte, gudedigte, heltedigte og skjaldedigtning - med øje for, at de mundtlige, mytiske fortællinger kun kendes fra flere hundrede år yngre bearbejdninger og fra billed- og runesten. I bogens anden del er middelalde.
ISBN 9788779349698 (electronic bk.)
8779349692 (electronic bk.)
8779342191 (pbk. ; alk. paper)
9788779342194 (pbk. ; alk. paper)
OCLC # 815471372
Additional Format Print version: Meulengracht Sørensen, Preben. Kapitler af nordens litteratur i oldtid og middelalder. [Århus] : Aarhus Universitetsforlag, ©2006 (DLC) 2007425569 (OCoLC)124067030


If you experience difficulty accessing or navigating this content, please contact the OPAL Support Team