Return to home page
Searching: Muskingum library catalog
In response to the COVID-19 outbreak, statewide lending via OhioLINK and SearchOhio has been suspended. OPAL member libraries have closed or are operating at reduced service levels. Please contact your library with specific lending requests or if you need assistance.
  Previous Record Previous Item Next Item Next Record
  Reviews, Summaries, etc...
EBOOK
Author Nielsen, Hans Jrgen, 1940-
Title Er danskerne fremmedfjendske? : udlandets syn pa debatten om indvandrere 2000-2002 / Hans Jrgen Nielsen.
Imprint Aarhus : Aarhus University Press, 2004.

Author Nielsen, Hans Jrgen, 1940-
Subject Toleration.
Social influence.
Description 1 online resource (305 pages)
polychrome rdacc http://rdaregistry.info/termList/RDAColourContent/1003
Bibliography Note Includes bibliographical references.
Note Print version record.
Contents Omslag; Forside; Titelside; Kolofon; Indhold; Forord; I. Indledning; Kapitel 1. Udlandets Danmarksbillede; 1.1 Den dobbelte skepsis; Kapitel 2. Oversigt over bogen; 2.1 Hvad tales der om og hvordan?; 2.2 De brugte materialer; 2.3 Hvor langt kan oplysningerne efterprves?; 2.4 De terminologiske problemer; 2.4.1 Forskellige betegnelser for indvandrere; 2.4.2 Forskellige termer for negative holdninger til indvandring og indvandrere; 2.4.3 Note om sprogbrugen i bogen; 2.5 Opsummering; 2.6 Den videre gang; Kapitel 3. Den danske baggrund; 3.1 Indvandring som stridsemne; 3.2 Indvandringen.
3.3 Arbejdsmarkedsintegrationen3.4 Indvandringens omkostninger; 3.5 Hvor det danske samfund er abent; 3.6 ndringerne og ndringsforslagene; 3.7 Tilgrnsende omrade: Udenrigspolitikken; 3.8 Differentiering af de indvandringskritiske synspunkter; 3.9 Opsummering; II. Billedet af Danmark; Kapitel 4. Billedet af Danmark i rapporter fra internationale organisationer; 4.1 Europaradets rapport 2001 om klimaet i Danmark; 4.2 EU- rapport om pressen; 4.3 EU's holdningsundersgelser; 4.3.1 Racisme-malingen i 1997; 4.3.2 EUMC-undersgelsen 2000 af holdninger til minoriteter.
4.3.3 EU's lbende opinionsundersgelser4.4 Vold i dagligdagen; 4.5 Kommentarer fra UNHCR; 4.6 Opsummering; Kapitel 5. Medier og politikere. Dkningen frem til valgkampen 2001; 5.1 Den truede regering; 5.2 Begivenhederne; 5.2.1 Parallellen til strig; 5.2.2 Karen Jespersens udtalelser august 200018; 5.2.3 Muslimers bn pa arbejdet; 5.3 Det videre forlb frem til valgkampen 2001; 5.4 Danskerne og det danske samfund; 5.5 Tvrgaende iagttagelser; 5.5.1 Hvor den udenlandske presse var tavs; Kapitel 6. Medier og politikere. Dkningen af valgkampen 2001; 6.1 Vlgernes dagsorden; 6.2 Mediedkningen.
6.2.1 Journalisternes vinkling, som de selv sa den6.2.2 Dkningen i Sverige; 6.2.3 Dkningen i Norge; 6.2.4 Dkningen i tysksproget presse; 6.2.5 Dkning i engelsksproget presse; 6.2.6 Sammenfatning om medierne; 6.3 Kommentarerne fra udenlandske politikere; 6.4 Opsummering; Kapitel 7. Medier og politikere. Dkningen efter valget; 7.1 Journalisternes vinkling, som de selv sa den; 7.2 Dkningen i Sverige; 7.2.1 Svenske pressekommentarer; 7.2.2 Svensk politikerkritik; 7.2.3 Den svensk-danske debat om den danske "folkesjl"; 7.3 Dkningen i Norge; 7.4 Dkningen i den tysksprogede verden.
7.5 Dkningen i den engelsksprogede verden7.6 Sammenfatning; III. Holder Danmarksbilledet?; Kapitel 8. Er den danske debat sa speciel?; 8.1 Debatten i Sverige; 8.1.1 Hvor langt -- og hvordan -- skal man diskutere problemer med indvandringen?; 8.1.2 Sammenfatning om den svenske debat; 8.2 Debatten i Norge; 8.2.1 Den almene debat om det multikulturelle samfund; 8.2.2 Den norske diskussion om kriminelle indvandrere; 8.2.3 Den politiske aktivisme; 8.2.4 Samlet vurdering af den norske debat; 8.3 Debatten i andre lande; 8.3.1 Et engelsk eksempel; 8.3.2 Et tysk eksempel.
Summary Der er sagt mange skarpe ord om danskerne i udenlandske medier. Die Woche i Tyskland henviste til titlen pa en nazistisk kampsang, nar det skrev om en dansk ""Die Fahne Hoch""--Mentalitet og i The Guardian i London hed det, at i forhold til hjrefljens fremmarch i Danmark virkede nazismens fremmarch i Tyskland slv. Dagsavisen i Oslo bragte i november 2001 et foto fra Kbenhavn af en nynazist med strakt arm, med henvisning til at den danske valgkamp var prget af fremmedhad. Er danskerne fremmedfjendske? flger den udenlandske omtale af den danske debat om indvandringen tilbage til 2000, og de.
ISBN 9788779347809 (electronic bk.)
8779347800 (electronic bk.)
OCLC # 182530983
Additional Format Print version: Nielsen, Hans Jrgen. Er danskerne fremmedfjendske? : Udlandets syn pa debatten om indvandrere 2000-2002. Santa Barbara : Aarhus University Press, 2004 9788772888095.


If you experience difficulty accessing or navigating this content, please contact the OPAL Support Team