Return to home page
Searching: Muskingum library catalog
Some OPAL libraries remain closed or are operating at reduced service levels. Materials from those libraries may not be requestable; requested items may take longer to arrive. Note that pickup procedures may differ between libraries. Please contact your library for new procedures, specific requests, or other assistance.
  Previous Record Previous Item Next Item Next Record
  Reviews, Summaries, etc...
EBOOK
Author Zuurbier, Patrick Henry, 1960-
Title Roots gaan waar je vandaan komt : een onderzoek naar betrokkenheden en identificaties in levensverhalen van drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in Paramaribo (1973-2003) / Patrick Henry Zuurbier.
Imprint [Amsterdam] : Amsterdam University Press, [2009]
©2009

Author Zuurbier, Patrick Henry, 1960-
Series UvA proefschriften
UvA proefschriften.
Subject Women, Surinamese -- Netherlands.
Women immigrants -- Netherlands.
Return migrants -- Suriname.
Return migration -- Suriname.
Netherlands -- Emigration and immigration.
Description 1 online resource (xiii, 395 pages).
polychrome rdacc
Note In Dutch with English summary.
Thesis doctoral Universiteit van Amsterdam 2009
Bibliography Note Includes bibliographical references (pages 337-386).
Contents Voorwoord; Inhoudsopgave; H1. Transnationalisme & diaspora; H2. Afro-Surinaamse vrouwen in Suriname; H3. Afro-Surinaamse vrouwen in Nederland; H4. Paramaribo rond de 21ste eeuw; H5 Beschermen en zorgen (1940); H6 Overleven en loslaten (1960); H7. Gezin en carrière (1980); H8. Veranderende perspectieven; H9. Nadere onderzoeksbevindingen; H10. Culturele transferentie; Eindnoten hoofdstuk 5; Eindnoten hoofdstuk 7; Bijlage I; Bijlage II; Literatuur; Websites; Curriculum Vitae van de auteur; Summary.
Summary In dit onderzoek wordt nagegaan welke betrokkenheden en identificaties met de herkomst - en vestigingsdiaspora leven bij drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen. Betrokkenheden en identificaties met diaspora worden hierbij opgevat als talige praktijken van roots en routes. De roots verwijzen hierbij naar voorstellingen, wensen en dromen van de vertellers. Bij routes moet worden gedacht aan de verbindingen die transmigranten maken en het ontstaan van transculturele werkelijkheden. Hierbij is (re)creatie van creolisering in multietnische samenlevingen een centraal begrip. Betrokkenhed.
Note Print version record.
ISBN 9789048513529 (electronic bk.)
9048513529 (electronic bk.)
OCLC # 657327652
Additional Format Print version: Zuurbier, P.H. Roots gaan waar je vandaan komt : Een onderzoek naar betrokkenheden en identificaties in levensverhalen van drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in Paramaribo (1973-2003). Amsterdam : Amsterdam University Press, ©2009 9789056296063


If you experience difficulty accessing or navigating this content, please contact the OPAL Support Team