Return to home page
Searching: Muskingum library catalog
  Previous Record Previous Item Next Item Next Record
  Reviews, Summaries, etc...
EBOOK
Author Cravens, Jesse,
Title Building web apps with Ember.js. Polish.
Ember.js dla webdeveloperow / Jesse Cravens, Thomas Q. Brady ; tumaczenie, Andrzej Stefanski.
Imprint Gliwice : Helion, [2015]
2015.

LOCATION CALL # STATUS MESSAGE
 OHIOLINK SAFARI EBOOKS    ONLINE  
View online
LOCATION CALL # STATUS MESSAGE
 OHIOLINK SAFARI EBOOKS    ONLINE  
View online
Subject Web applications.
Internet programming -- Computer programs.
Client/server computing -- Design and construction.
Alt Name Brady, Thomas Q.,
Translation of (work): Cravens, Jesse. Building web apps with Ember.js.
Description 1 online resource : illustrations (some color)
Note Online resource ; title from PDF title page (EBSCO, viewed May 12, 2015).
Includes index.
Summary <H3>Poznaj atuty Ember.js!</h3>Ember.js to biblioteka j?zyka JavaScript, dzi?ki ktorej mo?esz sprawnie budowa? aplikacje na podstawie wzorca MVC (ang. Model View Controller). Ember.js znakomicie sprawdza si? przy tworzeniu jednostronicowych aplikacji internetowych (ang. Single Page Applications), a ponadto usprawnia automatyczne aktualizowanie szablonow czy dwustronne wi?zanie danych. Je?eli chcesz zg??bi? tajniki tej biblioteki, ta ksi??ka jest dla Ciebie. Dzi?ki niej poznasz potencja? Ember.js, jej atuty oraz techniki pracy. Lektura kolejnych rozdzia?ow pozwoli Ci pozna? zasady dzia?ania generatora aplikacji Ember i szablonow, a tak?e proces budowy modelu danych i kontrolerow. Na sam koniec dowiesz si?, jak zapisywa? dane po stronie klienta. Po zg??bieniu mo?liwo?ci Ember.js nauczysz si? przygotowywa? serwer, ktory b?dzie przetwarza???dania wysy?ane z Twojej aplikacji. W tym celu wykorzystasz Rails MVC. W trakcie lektury zbudujesz w?asn? aplikacj? o nazwie Rock’n’roll. Jeste? ciekaw, co potrafi? Si?gnij po t? ksi??k? i przekonaj si? sam! Przygotuj?rodowisko pracy oraz wygeneruj podstawowy kod. Sprawd?, w jaki sposob „ergonomia? zapewniana przez Ember pozwala minimalizowa? ilo?? kodu. Przygotuj szablony dla prototypu ksi??ki dzi?ki Handlebars.js. Wykorzystaj rutery do zarz?dzania stanem aplikacji bez prze?adowywania zawarto?ci strony. Po??cz kontrolery i widoki ze zdarzeniami oraz synchronizuj dane dzi?ki powi?zaniom. Przygotuj infrastruktur? wspieraj?c? Ember za pomoc? REST-owego API lub Ruby on Rails. Wykorzystaj bibliotek? Data do zapisywania danych i komunikacji z infrastruktur? wspieraj?c?. Tworz uniwersalne modularne wid?ety rozszerzaj?ce mo?liwo?ci Twoich aplikacji.<h3>Pisz ambitne programy w JavaScript. Z Ember.js zaawansowane aplikacje internetowe s? w Twoim zasi?gu! </h3>
ISBN 9781457194436 electronic bk.
1457194430 electronic bk.
9788328306134
9781457194429
1457194422
9781457194450
1457194457
OCLC # 908634784