Return to home page
Searching: Muskingum library catalog
Some OPAL libraries remain closed or are operating at reduced service levels. Materials from those libraries may not be requestable; requested items may take longer to arrive. Note that pickup procedures may differ between libraries. Please contact your library for new procedures, specific requests, or other assistance.
  Previous Record Previous Item Next Item Next Record
  Reviews, Summaries, etc...
EBOOK
Author Gertz, Emily.
Title Environmental monitoring with Arduino. Polish
Monitorowanie otoczenia z Arduino / Emily Gertz, Patrick Di Justo.
Imprint Gliwice : Wydawnictwo HELION, 2014.

LOCATION CALL # STATUS MESSAGE
 OHIOLINK SAFARI EBOOKS    ONLINE  
View online
LOCATION CALL # STATUS MESSAGE
 OHIOLINK SAFARI EBOOKS    ONLINE  
View online
Author Gertz, Emily.
Subject Environmental monitoring -- Instruments -- Design and construction.
Microcontrollers.
Arduino (Programmable controller)
Alt Name Di Justo, Patrick.
Szczepaniak, Mikolaj.
Description 1 online resource : illustrations
Note Online resource; title from title page (Safari, viewed Feb. 19, 2014).
Authorized Polish translation of the English edition of Environmental Monitoring with Arduino.
Translator: Mikolaj Szczepaniak.
Includes index.
Summary Zbuduj w?asne urz?dzenia pomiarowe z platform? Arduino! Arduino to niesamowita platforma, ktora otworzy?a przed?wiatem elektroniki mnostwo nowych mo?liwo?ci. Dzi?ki prostocie obs?ugi zdoby?a rzesz? zwolennikow, a to prze?o?y?o si? na ilo?? dost?pnych w sieci materia?ow i publikacji. Dla platformy Arduino opracowano liczne akcesoria, ktore pozwalaj? u?ytkownikowi rozbudowa? ka?dy uk?ad. Dodatkowo istnieje te? mo?liwo?? po??czenia jej z kolejn? popularn? platform? — Raspberry Pi. Z tym duetem osi?gniesz wszystko! Ten fantastyczny podr?cznik poka?e Ci, jak wykorzysta? Arduino do zbierania informacji o otaczaj?cym?wiecie. Pomiar poziomu ha?asu, temperatury i wilgotno?ci to tylko cz??? projektow, ktore mo?esz zrealizowa? dzi?ki tej platformie. W trakcie lektury dowiesz si?, jak wykorzysta? modu? sieciowy oraz zaprezentowa? zebrane dane na wy?wietlaczu. Chcia?by? mie? swoj w?asny licznik Geigera? To cudo jest w Twoim zasi?gu! Podczas realizacji przedstawionych tu projektow poznasz platform? Arduino i zaczniesz tworzy? w?asne uk?ady. Si?gnij po t? ksi??k? i zanurz si? w?wiat uk?adow elektronicznych. Zbuduj swoj w?asny:<il> termometr miernik ha?asu licznik Geigera wymarzony uk?ad z platform? Arduino! Arduino — Twoja przepustka do?wiata elektroniki! <hr>
ISBN 9781492013426 (electronic bk.)
1492013420 (electronic bk.)
9781492013433
1492013439
9788324681686
832468168X
9788324681716
832468171X
9781449310561 (e-book)
1449310567 (e-book)
97888324681686
9781492013402
1492013404
OCLC # 871683882
Additional Format Print version: Gertz, Emily. Monitorowanie otoczenia z Arduino. Gliwice, Poland : Helion, 2014 96 pages 9788324681686


If you experience difficulty accessing or navigating this content, please contact the OPAL Support Team