Return to home page
Searching: Muskingum library catalog
Some OPAL libraries remain closed or are operating at reduced service levels. Materials from those libraries may not be requestable; requested items may take longer to arrive. Note that pickup procedures may differ between libraries. Please contact your library for new procedures, specific requests, or other assistance.
  Previous Record Previous Item Next Item Next Record
  Reviews, Summaries, etc...
EBOOK
Author Sanders, William.
Title Learning PHP design patterns. Polish
PHP : wzorce projektowe / William Sanders.
Imprint Gliwice : Helion, 2013.

LOCATION CALL # STATUS MESSAGE
 OHIOLINK SAFARI EBOOKS    ONLINE  
View online
LOCATION CALL # STATUS MESSAGE
 OHIOLINK SAFARI EBOOKS    ONLINE  
View online
Author Sanders, William.
Subject PHP (Computer program language)
Programming languages (Electronic computers)
Description 1 online resource : illustrations
Note Online resource; title from title page (Safari, viewed Dec. 9, 2013).
Authorized Polish translation of the English ed. of Learning PHP design patterns, c2013 by William B. Sanders. Cf. Copyright page.
Includes index.
Print version record.
Summary Ci?g?y rozwoj j?zyka PHP sprawia, ?e za jego pomoc? mo?na ju? tworzy? bardzo zaawansowane aplikacje. Wszyscy programi?ci wiedz?, ?e wraz ze wzrostem skomplikowania tworzonego oprogramowania konieczne staje si? zastosowanie sprawdzonych, przemy?lanych i przetestowanych rozwi?za?. Takim zbiorem najlepszych metod rozwi?zywania typowych problemow s? wzorce projektowe. Zawita?y one rownie? do ?wiata PHP! Na rynku znajdziesz wiele ksi??ek po?wi?conych wzorcom projektowym, jednak dotycz? one zazwyczaj j?zykow Java lub C. Ta wyj?tkowa ksi??ka zajmuje si? wzorcami w j?zyku PHP. W trakcie lektury poznasz podstawowe za?o?enia programowania obiektowego, wzorce czynno?ciowe, kreacyjne i strukturalne. Przekonasz si? te?, jak bardzo wzro?nie jako?? Twojego kodu, je?eli do komunikacji z baz? danych MySQL zastosujesz wzorzec Proxy. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? ka?dego programisty pisz?cego w j?zyku PHP. Zobacz, jak dobry mo?e by? Twoj kod! Wzorce projektowe w PHP to: najlepsze rozwi?zania typowych problemow sposob na popraw? jako?ci Twojego kodu ?atwiejsza komunikacja z baz? danych MySQL mniej b??dow w Twoich aplikacjach<h4> Przekonaj si?, jak tworzy? kod wysokiej jako?ci!</h4>
ISBN 9781457178696 (electronic bk.)
1457178699 (electronic bk.)
9781457178672 (electronic bk.)
1457178672 (electronic bk.)
9781457178702
1457178702
8324674586
9788324674589
9788324674589
OCLC # 865474376
Additional Format Print version: Sanders, William. PHP : Wzorce projektowe. Sebastopol, California : Helion, S.A., 2013 299 pages 9788324674589


If you experience difficulty accessing or navigating this content, please contact the OPAL Support Team